Apostlarna / the Apostles

(2019)

crayon on paper

 

15 x 20 cm x 4

 
 

 

<< works