Egen ingång / Private entrance

Med nycklar, larm och hastiga förmaningar från personalen inledde Johan Thurfjell en skissperiod som liknar få andra uppdrag. Ett permanent konstverk som riktar sig till tonåringar i en sluten institutionsmiljö är en enorm konstnärlig utmaning. Han påbörjade skissen för Råby över en middag tillsammans några killar som tagit en krokig bana mot vuxenlivet.
Johan Thurfjell är konstnären som fångar det personliga, ibland det närmast privata, i en titthålsvärld för nyfikna. Att kika in i hans konstnärliga universum är aldrig helt säkert. Mitt i en skön naturupplevelse finns risken att ett monster nyligen har passerat förbi. Längs järnvägsbron närvarar katastrofen. Hans konstnärliga integritet möter fintstämt arbetet med vård och utbildning på Råby, hemmet tar emot ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. Johan Thurfjell har modet att konstnärligt berätta om avgörande skeenden i livet. Det spelar roll på en plats som Råby.
I flera konstverk använder Johan Thurfjell metoden att gräva sig in i ett underland, också i verket Egen ingång. Han närmade sig killarna och livet på Råby genom att tillsammans med dem arbeta praktiskt i en workshop. Deras berättelser i form av modellbyggen bildade kulisser för kommande gestaltning.  
En genuin tillgivenhet för hantverk och byggnation präglar Egen ingång. Det fina med konstverket är att det förmedlar essensen av Johan Thurfjells konstnärskap. Den stora känslan i den lilla modellvärlden. Egen ingång är en trappa ner mot underjorden som avslutas med en sluten bronsdörr. Platsen är omgärdad av tegel inbäddad i grönska. Nattetid tänds lampan intill dörren. Varje detalj är formulerad av hantverk; allt från teglet från minitegelbruket i Danmark till spåren av gympadojjorna som har snuddat vid betongen i trappstegen. Avrycken säger att andra har varit här tidigare. Bakom bronsdörren finns en plats dit ingen utomstående har tillträde. Det är pojkarnas eget rum. 

 

Kristina Möster Nilsson, Statens konstråd 2014


 

 

<< to images

<< to texts